Kennismaking


The White Star Division is een vereniging van vrienden met een gemeenschappelijke passie, namelijk het verzamelen van geallieerde militaire voertuigen en het brede publiek informeren over de Tweede Wereldoorlog. De prijs voor de vrijheid was bijzonder hoog en de WSD ziet het als haar plicht om de vele offers die velen hebben gebracht te blijven herdenken.

De vereniging is spontaan ontstaan tijdens een reis van een aantal geïnteresseerden in juni 2004, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de landing in Normandië.

 

The White Star Division maakt als militaire afdeling sinds begin 2005 officieel deel uit van de vzw Vlaamse Vehikel Klub, een club voor liefhebbers van alle oude voertuigen. Momenteel telt de vzw VVK ongeveer 900 oldtimerliefhebbers. Onze afdeling telt een 30-tal leden en we beschikken over een 35-tal originele voertuigen.

Onze leden vervolledigen het historisch kader door het dragen van de bijhorende uniformen en volgens de wet onklaar gemaakte wapensuit deze tijdsperiode.

Kandidaten met of zonder voertuig zijn steeds welkom in onze groep.

 

Onze doelstellingen zijn enerzijds het in stand houden en restaureren van en het rijden met geallieerde militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en anderzijds deelnemen aan allerlei historische herdenkingen en evocaties, evenementen, manifestaties en rondritten georganiseerd door gelijkgezinde verenigingen of officiële instanties.

 

We wensen te benadrukken geen paramilitaire, maar wel een vaderlandslievende vereniging te zijn!

 

We stellen ons dan ook graag ten dienste van iedereen die een herdenking of een evenement wil organiseren met de bedoeling het grote publiek kennis te laten maken met deze historische voertuigen en de herinnering levend te houden en hulde te brengen aan de vele soldaten en verzetsstrijders die voor onze vrijheid hebben gevochten.

We beschikken eveneens over het nodige materiaal en originele tenten om een kamp uit deze tijdsperiode op te stellen.

 

Een bestuurslid stelde voor om de benaming van onze club niet aan een welbepaalde geallieerde eenheid in het bijzonder te binden, maar een meer algemene benaming te gebruiken waarin iedereen zich zou kunnen herkennen.

De meeste leden hebben markeringen van verschillende eenheden aangebracht naargelang het type voertuig.

Zo is “The White Star Division” ontstaan. De witte ster op de geallieerde voertuigen was vanaf einde 1943 het officiële herkenningssymbool.